Đề xuất video Youtube

BÍ MẬT CỦA DANH HÀI XUÂN BẮC - QUANG THẮNG - TỰ LONG - VÂN DUNG Ở CỘNG HÒA SÉC

 1.444
  Đề xuất bởi: admin
nguồn videoNguồn video youtube : http://www.youtube.com/watch?v=0JV4uPNNGkk

Video clip BÍ MẬT CỦA DANH HÀI XUÂN BẮC - QUANG THẮNG - TỰ LONG - VÂN DUNG Ở CỘNG HÒA SÉC của Quang Thắng thuộc thể loại Tiểu phẩm hài .Bình luận...

Video clip của Quang Thắng
Từ khóa: BÍ MẬT CỦA DANH HÀI, XUÂN BẮC, QUANG THẮNG, TỰ LOng
Mô tả: ĐÂY LÀ CLIP HÀI TRÍCH TRONG GALA CƯỜI XUÂN 2012.