Đề xuất video Youtube

HÀI TẾT 2013: Cái kính - Quang tèo, Giang còi

  Đề xuất bởi: admin  64
nguồn videoNguồn video youtube : http://www.youtube.com/watch?v=vevhB6WdY6Q

Video clip HÀI TẾT 2013: Cái kính - Quang tèo, Giang còi của Quang Tèo Giang Còi thuộc thể loại Hài tết .Bình luận...

Video clip của Quang Tèo Giang Còi
Mô tả: Cùng các nghệ sỹ: THU HUYỀN, VÂN ANH, HẢI YẾN ☞ PLAYLIST: